Adventskonsert i bakgården

Tirsdag 1. desember kl. 19.00 kommer koret Vokal Vivo til River’n for å spre juleglede.

Konserten blir holdt i området mellom Pontoppidans gate 13 A og Thurmanns gate 16 C.

Vi inviterer store og små til å følge med fra vinduet eller komme ut og nyte litt julemusikk – selvsagt med god avstand.

For informasjon om koret, se: www.vokalvivo.com

Fyringssesongen er igang!

Enkelte av de som har installert peis i sin leilighet opplever noen ganger at de har problemer med å få fyr, eller at det kan komme røyk eller sur pipelukt inn i leiligheten.

Med en bygningsmasse fra tidlig 1900-tall, og et sentralt ventilasjonssystem, så kan det oppstå undertrykk i leilighetene. Ventilasjonssystemet er blant annet på plass for å forhindre fuktskader i bygningsmassen, og om det skal fungere i harmoni med en peisovn, så må leiligheten ha tilførsel av frisk luft.

For å si det enkelt kan vi si at om røyk eller sur pipelukt kommer inn i leiligheten, så er det fordi det suges mer luft ut av leiligheten enn det tilføres. Det er imidlertid flere ting man selv kan gjøre.

 • Det skal være luftekanaler i veggen, og ventiler over vinduene, disse er med på å tilføre luft inn i leiligheten. Styret er dessverre kjent med at lufteventiler gjennom tidene er blitt tettet igjen av beboere.
 • Noen kan også stenge ventilasjonen (utsuget) på kjøkkenet, hvis man har et stengehjul over kjøkkenviften. Dette bidrar til at der suges mindre luft ut av leiligheten, også fra peisen. Det er ikke tillatt å ha egen motor på kjøkkenvifta, dette vil skape enda større problemer. Unntaket er vifte med kullfilter, som ikke er koblet på det sentrale ventilasjonssystemet. Dette vil suge mindre luft ut av leiligheten, og kan være løsningen for noen.
 • Husk at du må stenge igjen spjeld og luftekanaler på peisen når den ikke er i bruk. Nyere peiser er tettere enn eldre.
 • Hvis du skal ha fyr i peisen, og pipeløpet er kaldt, må du åpne vinduer, og få til en rask gjennomlufting først. Dette gjør at du lettere får fyr, og luftstrømmen vil gå riktig vei.
 • Bruk rent brensel, og ikke papir og papp.
 • La veden brenne ut før dere går til sengs, for deres sikkerhets skyld, og husk å kontroller dine brannvarslere.
 • Hvis du mistenker at utsuget på bad og kjøkken er for kraftig eller for svakt i din oppgang, ta kontakt med driftsleder, han kan regulere dette.

Tidligere har vi fått renset ventilasjonsanlegget, satt inn røykrør i pipa, åpnet ventiler i yttervegg og fått innregulert ventilasjonen i enkelte oppganger. Dette har også hjulpet noen steder.

Ting som skjer i River’n

Den siste tiden har mye blitt gjort i River’n, og for de som ikke daglig ser alt, så har vi laget en liten oppsummering.

 • De gamle søppelskurene fungerer nå som barnevognsoppbevaring. For at det skulle gå måtte skurene grundig rengjøres, males og tettes for å unngå at dyr skulle komme inn.
 • Fasaden i Kierschows gate 7 v/Aker begravelsesbyrå har lenge vært utsatt for tagging og andre skader, den har endelig blitt pusset og malt.
 • Av alle grunnmurene og inngangspartiene i sameiet var Pontoppidans gate 10 i dårligst stand. Den har blitt vasket, pusset og malt.
 • Det har blitt fylt på jord og sådd gress på området ved vaktmestergarasjen, og ved enden av Pontoppidans gate 15A.
 • Alle hoved- og kjellerdører har fått montert krok. I tillegg til å være praktisk, er dette gjort for å forhindre skader på karm og dør ved at det plasseres gjenstander i døra for å holde den oppe.
 • Det er satt ut blomstergryter for å forhindre kjøring på gresset.
 • Det har kommet nytt og oppgradert låssystem i 17 av 49 oppganger.
 • På lekeplassen er det bygget gulv i lekeapparatet som tidligere ble brukt som kattedo.
 • Rehabiliteringen av tak og piper i Uelands gate 63 og 65 har startet.
 • I tillegg er benkene i voksenparken malt, og parkbenkene på området beiset, av seksjonseier og beboer Geir Gullaksen!

Sommerhilsen fra styret

Årets sameiemøte ble avholdt digitalt for første gang, og styret er fornøyd med gjennomføringen. Hvis du har noen tilbakemeldinger, ta gjerne kontakt med styret på styret@rivern.no. Protokollen fra årsmøtet finner du her: Sameiemøter

Hvis du ønsker en kort oppsummering av noen av sakene som styret har arbeidet med det siste året så finner du det i innkallingen til årsmøtet på samme sted.

Fortsatt god sommer til alle i River’n!

Ta vare på hverandre, og si hei til nabo’n!

Digitalt årsmøte

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Det Rivertzske Sameiet bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker. Møtet er åpent for avstemming i 8 dager.

Innkallingen finner du her.

 • Møtet åpnes 18.05.20 kl. 10:30
 • Møtet stenges 26.05.20 kl. 10:30

Digital deltakelse

Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.

Analog deltagelse

Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet har du muligheten til å bruke stemmeseddelen du finner i innkallingen. Den kan leveres i postkassa utenfor kontoret til driftsleder før 26.05.20 kl. 10:30.

Dugnad 2020

Mandag 11. – fredag 15. mai, uke 11

Bruk noen timer av din ettermiddag til å gjøre Rivern enda vakrere.

I perioden 11. – 15. mai ber vi alle beboere om å gjennomføre dugnadsoppgavene på eget initiativ. Målet med dugnaden er at alle våre fellesarealer skal være ryddet, rene og klare for sommeren. Utstyr finner du i tørkebåsen nedenfor Pontoppidans gate 11.

Oppgaver inkluderer:

 • Vasking og rydding rundt benker, bord, søppelsjakt, skur, sykkelstativer og i barneparken.
 • Plante blomster i gryter på fellesarealene.
 • Rydde fellesområdene på loft og i kjeller.

Avfallscontainere vil bli plassert ut i juni. Mer informasjon kommer.

4450Hvordan vet jeg hva som har blitt gjort?

Utenfor driftslederkontoret vil det henge et skjema hvor du kan skrive ned navnet ditt på den oppgaven som du skal gjennomføre. Der vil det også henge en beskrivelse av alle arbeidsoppgavene.

Lykke til!

Digitalt årsmøte

På grunn av koronaepidemien er det besluttet at årsmøtet i 2020 dessverre må gjennomføres digitalt. Innkalling vil komme så fort den er klar, forhåpentligvis i starten av mai.

Det er OBOS som leverer løsningen for det digitale årsmøtet, og man vil i en periode kunne logge seg inn og «delta på møtet». Løsningen er ganske enkel, men gjør det mulig for oss å behandle de mest grunnleggende sakene.

Resten av de planlagte sakene utsettes til neste år, eventuelt til et ekstraordinært årsmøte senere i år, hvis vi ser at det blir behov og mulighet for det.

Valg til styret

Det skal på årsmøtet velges styreleder, to styremedlemmer og varamedlem. Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, må du ta kontakt med styret på styret@rivern.no innen søndag 26. april. Etter det vil det ikke være mulig å foreslå kandidater med denne digitale løsningen. Sittende medlemmer stiller til gjenvalg.

Dugnad

Årets dugnad gjennomføres også på en annen måte en tidligere for å unngå smittespredning. Mer info kommer på vår Facebookside etterhvert.

Skjermbilde 2020-04-22 kl. 11.13.12

Tiltak i forbindelse med koronavirus

Årsmøtet utsettes

Styret i Det Rivertzske sameiet utsetter årsmøtet 15. april. Dette gjøres med bakgrunn i de restriksjoner gitt av helsemyndigheter og Oslo kommune etter utbruddet av koronaviruset, samt etter oppfordring fra OBOS eiendomsforvaltning. Vil vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende møtedato på et senere tidspunkt.

Ekstra renhold

Driftsleder og styret holder tett dialog med leverandører av tjenester i sameiet. Som et tiltak for å forsøke å redusere smittespredning har vi bestilt ekstra renhold fra firmaet som vasker oppgangene for oss. Dørhåndtak til hovedinngang, kjeller og loft, håndløpere, postkasser, ringetablåer og håndtak på søppelbrønner vil bli vasket en ekstra gang pr. uke i tillegg til vanlig renhold, så lenge situasjonen krever det

For øvrig henviser styret til de enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av offentlige myndigheter vedrørende situasjonen. Styret oppfordrer i tillegg alle beboere til å vise ekstra hensyn til hverandre.

Sameiet har en Facebookside som kan benyttes som en sosial arena mellom beboere, den finner du her: www.facebook.com/groups/rivern/

Hygieneplakat_Liggende_Bokmål

Varsel om årsmøte (utsatt), fellesutgifter, dugnad og barnevognoppbevaring

Årsmøte (utsatt)

Styret varsler med dette om årsmøte onsdag 15. april på Sagene Samfunnshus. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er mandag 09. mars. Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene vil stige med 5% fra mai 2020. Dette er innenfor rammen av hva som regnes som en normal årlig økning, og gjøres for å sikre en sunn drift og dekke økte kostnader, herunder økt renovasjonsavgift og nedbetaling av lån.

Dugnad

Dato for årets dugnad er 13. mai, fra klokken 17.00.

Barnevognoppbevaringbilde_51

I en prøveperiode er de gamle søppelskurene omgjort til barnevognsoppbevaring. Tilgangen til skurene vil bli begrenset, og gis etter behov mot en årlig avgift på 200 kr. Hvis du ønsker tilgang og mer informasjon kan du ta kontakt med driftsleder på post@rivern.no. Styret minner om at det ikke er tillatt å oppbevare vogner i trappeoppgangene.

Gjelder din henvendelse drift og vedlikehold, skal du kontakte driftsleder på post@rivern.no. Sender du inn en sak til årsmøtet, må det komme klart frem hva saken er og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over.  Send saken til styret@rivern.no.