Sommerhilsen fra styret

Årets sameiemøte ble avholdt digitalt for første gang, og styret er fornøyd med gjennomføringen. Hvis du har noen tilbakemeldinger, ta gjerne kontakt med styret på styret@rivern.no. Protokollen fra årsmøtet finner du her: Sameiemøter

Hvis du ønsker en kort oppsummering av noen av sakene som styret har arbeidet med det siste året så finner du det i innkallingen til årsmøtet på samme sted.

Fortsatt god sommer til alle i River’n!

Ta vare på hverandre, og si hei til nabo’n!

Digitalt årsmøte

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Det Rivertzske Sameiet bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker. Møtet er åpent for avstemming i 8 dager.

Innkallingen finner du her.

  • Møtet åpnes 18.05.20 kl. 10:30
  • Møtet stenges 26.05.20 kl. 10:30

Digital deltakelse

Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.

Analog deltagelse

Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet har du muligheten til å bruke stemmeseddelen du finner i innkallingen. Den kan leveres i postkassa utenfor kontoret til driftsleder før 26.05.20 kl. 10:30.

Dugnad 2020

Mandag 11. – fredag 15. mai, uke 11

Bruk noen timer av din ettermiddag til å gjøre Rivern enda vakrere.

I perioden 11. – 15. mai ber vi alle beboere om å gjennomføre dugnadsoppgavene på eget initiativ. Målet med dugnaden er at alle våre fellesarealer skal være ryddet, rene og klare for sommeren. Utstyr finner du i tørkebåsen nedenfor Pontoppidans gate 11.

Oppgaver inkluderer:

  • Vasking og rydding rundt benker, bord, søppelsjakt, skur, sykkelstativer og i barneparken.
  • Plante blomster i gryter på fellesarealene.
  • Rydde fellesområdene på loft og i kjeller.

Avfallscontainere vil bli plassert ut i juni. Mer informasjon kommer.

4450Hvordan vet jeg hva som har blitt gjort?

Utenfor driftslederkontoret vil det henge et skjema hvor du kan skrive ned navnet ditt på den oppgaven som du skal gjennomføre. Der vil det også henge en beskrivelse av alle arbeidsoppgavene.

Lykke til!

Digitalt årsmøte

På grunn av koronaepidemien er det besluttet at årsmøtet i 2020 dessverre må gjennomføres digitalt. Innkalling vil komme så fort den er klar, forhåpentligvis i starten av mai.

Det er OBOS som leverer løsningen for det digitale årsmøtet, og man vil i en periode kunne logge seg inn og «delta på møtet». Løsningen er ganske enkel, men gjør det mulig for oss å behandle de mest grunnleggende sakene.

Resten av de planlagte sakene utsettes til neste år, eventuelt til et ekstraordinært årsmøte senere i år, hvis vi ser at det blir behov og mulighet for det.

Valg til styret

Det skal på årsmøtet velges styreleder, to styremedlemmer og varamedlem. Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, må du ta kontakt med styret på styret@rivern.no innen søndag 26. april. Etter det vil det ikke være mulig å foreslå kandidater med denne digitale løsningen. Sittende medlemmer stiller til gjenvalg.

Dugnad

Årets dugnad gjennomføres også på en annen måte en tidligere for å unngå smittespredning. Mer info kommer på vår Facebookside etterhvert.

Skjermbilde 2020-04-22 kl. 11.13.12

Tiltak i forbindelse med koronavirus

Årsmøtet utsettes

Styret i Det Rivertzske sameiet utsetter årsmøtet 15. april. Dette gjøres med bakgrunn i de restriksjoner gitt av helsemyndigheter og Oslo kommune etter utbruddet av koronaviruset, samt etter oppfordring fra OBOS eiendomsforvaltning. Vil vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende møtedato på et senere tidspunkt.

Ekstra renhold

Driftsleder og styret holder tett dialog med leverandører av tjenester i sameiet. Som et tiltak for å forsøke å redusere smittespredning har vi bestilt ekstra renhold fra firmaet som vasker oppgangene for oss. Dørhåndtak til hovedinngang, kjeller og loft, håndløpere, postkasser, ringetablåer og håndtak på søppelbrønner vil bli vasket en ekstra gang pr. uke i tillegg til vanlig renhold, så lenge situasjonen krever det

For øvrig henviser styret til de enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av offentlige myndigheter vedrørende situasjonen. Styret oppfordrer i tillegg alle beboere til å vise ekstra hensyn til hverandre.

Sameiet har en Facebookside som kan benyttes som en sosial arena mellom beboere, den finner du her: www.facebook.com/groups/rivern/

Hygieneplakat_Liggende_Bokmål

Varsel om årsmøte (utsatt), fellesutgifter, dugnad og barnevognoppbevaring

Årsmøte (utsatt)

Styret varsler med dette om årsmøte onsdag 15. april på Sagene Samfunnshus. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er mandag 09. mars. Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene vil stige med 5% fra mai 2020. Dette er innenfor rammen av hva som regnes som en normal årlig økning, og gjøres for å sikre en sunn drift og dekke økte kostnader, herunder økt renovasjonsavgift og nedbetaling av lån.

Dugnad

Dato for årets dugnad er 13. mai, fra klokken 17.00.

Barnevognoppbevaringbilde_51

I en prøveperiode er de gamle søppelskurene omgjort til barnevognsoppbevaring. Tilgangen til skurene vil bli begrenset, og gis etter behov mot en årlig avgift på 200 kr. Hvis du ønsker tilgang og mer informasjon kan du ta kontakt med driftsleder på post@rivern.no. Styret minner om at det ikke er tillatt å oppbevare vogner i trappeoppgangene.

Gjelder din henvendelse drift og vedlikehold, skal du kontakte driftsleder på post@rivern.no. Sender du inn en sak til årsmøtet, må det komme klart frem hva saken er og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over.  Send saken til styret@rivern.no. 

Avfallssystem

70141953_10162266621455290_5221299249626480640_oPå årsmøtet i 2019 ble det vedtatt at arbeidet med å etablere et nedgravd avfallssystem kunne starte, og i september sto avfallsstasjonene klare. I forbindelse med dette arbeidet ble det også etablert nye områder med plen i tilknytning til stasjonene.

De gamle søppelskurene skal etter planen bli omgjort til barnevognsskur. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av våren.

Sommerhilsen fra styret

Drift

145093

Sommeren 2018 startet Espen Bergan som driftsleder hos oss, og har til nå fått satt seg godt inn i driften av sameiet. Han har fulgt opp sameiets prosjekter, besvart henvendelser og hatt ansvar for løpende drift. I løpet av året som har gått har styret og Espen kommet frem til at det er mer hensiktsmessig å redusere driftslederstillingen, og leie inn en vaktmesterresurs. Derfor gikk Espen over i en 30%-stilling nå i sommer. Det vil si at han tilbringer mindre tid i River’n, men at han fortsatt kan kontaktes på post@rivern.no hvis man har spørsmål som omhandler fellesområder eller søknader.

Sameiet har inngått en avtale med selskapet ”Vaktmester Andersen” om levering av diverse tjenester. I løpet av sommeren vil de ha oppsyn med og ivareta våre fellesarealer. De overtar også trappevasken fra 1. september og snømåkingen fra vinteren av. All kontakt med selskapet går gjennom driftsleder. Eiere og beboere har ikke tilgang til å bestille tjenester eller ta kontakt med selskapet på vegne av sameiet.

Utfordringer eiere og beboere måtte ha inne i egen seksjon, og som ikke omhandler fellesanlegg, må man fortsatt ta ansvaret for selv.

Nedgravd avfallsanlegg

Det ble på årsmøtet vedtatt at sameiet skal etablere et nedgravd avfallsanlegg, og arbeidet har allerede begynt. Det midterste søppelskuret på det nedre området er revet for å bevare mest mulig grøntareal. Det blir derfor etablert ett og ikke to avfallsområder på nedre del.

De fire søppelskurene som står igjen skal på sikt benyttes til barnevogn- og/eller sykkeloppbevaring. Styret vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette blir, da blant annet tilgangen til skurene må begrenses på en annen måte enn i dag.

Tak- og piperehabilitering

Arbeidet med byggene i Pontoppidans Gate 12 og Stockfleths Gate 56 ferdigstilles i løpet av sommeren.

Brann

I sommervarmen i fjor var det røykvarslere som gikk av i flere leiligheter hvor beboere hadde reist på ferie. Dette resulterte i flere utrykninger fra brannvesenet, og at man måtte ta seg inn i leiligheter. Sjekk røykvarsleren din før du drar på ferie!

Grilling

Sist sommer opplevde vi flere nestenulykker ved bruk av engangsgrill. Skal du grille, ønsker vi at du bruker fellesgrillene på området. De er mellom S52 og S54, samt i voksenparken. Du kan fylle dem med eget kull, eller eventuelt ha dem som underlag for egen engangsgrill.

Støy på uteområdene

Vi er glade for at mange benytter uteområdene. Vær grei og vis hensyn når du bruker uteområdene, også i sommer hvor kveldene er lyse og været varmt!

free-clipart-old-man-birthday-20

Rydd alltid opp etter deg. Det innebærer også å sette på plass benker som er flyttet på. Husk også at det ikke er lov å oppbevare private gjenstander på fellesområdene.

Fra klokken 23.00 skal det være nattero på området. Husk at det er fryktelig lytt både mellom og inne i gårdene.

Nye leietakere

Husk at du må søke. Søknadsskjema finner du her: https://rivern.no/soknader/

Ved inn- og utflytting er det problematisk når møbler blir hensatt på sameiets område. Seksjonseiere har ansvar for at deres leietakere kjenner til at dette ikke er tillatt. Seksjonseier kan også bli stilt ansvarlig for skader i trapperom under flytting.

Innkalling og referat fra årsmøtet 2019 finner du her: https://rivern.no/sameiemoter/

Styret ønsker alle eiere og beboere en riktig god sommer!

Dugnad 2019

Mandag 13. mai kl. 17.00

DugnadBrett opp ermene og gjør River’n til et enda flottere og triveligere sted å bo!

Målet for dugnaden er at alle våre fellesarealer, loft, kjellere og oppganger skal være ryddet helt rene. Dersom været tillater det satser vi også på planting!

Vi ber deg og dine naboer om å bruke noen timer denne ettermiddagen til å rydde fellesarealene på eget loft og i egen kjeller og oppgang. Dette er et felles ansvar, og herreløse gjenstander skal også kastes. Inviter med deg naboen og rydd i vei!

Vi griller pølser og serverer brus og kaffe til alle i dugnads gjengen fra klokken 19.00 i parken (med forbehold om godt vær).

Søppelcontainere vil bli plassert på området ved vaktmestergarasjen. Merk at det ikke er anledning til å kaste hvitevarer. Det blir imidlertid anledning til å kaste elektrisk avfall og spesialavfall (miljøavfall/farlig avfall) i egne containere.

Vennlig hilsen styret ved

Oda, Per Christian, Erik, Kristin, Merethe og Gisle