Brannvern

Branninstruks for Det Rivertzske Sameiet

Ved brann må samtlige beboere forholde seg til branninstruksen.

Generelt

 • Røykvarslere er montert i trappeoppganger og i den enkelte leilighet.
 • Pulverapparat skal være lett tilgjengelig i alle boenheter. Vurder installasjon av brannslange dersom dette ikke allerede finnes i boenheten. Branntepper er også virkningsfullt dersom uhellet først er ute.
 • Trappeoppganger og fellesareal skal alltid være ryddige, slik at de ikke er potensielle brannfeller.
 • Alle beboere bes påse at batterier til røykvarslere i egen seksjon skiftes årlig.
 • Beboere i 2.,3. og 4. etasje oppfordres til å anskaffe egnet branntau.

 

Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne?

1. Varsle

 • Ved reelt branntilløp – ring brannvesenet (tlf. 110) og varsle deretter naboene i egen oppgang og nabooppgangene.
 • Ved utløst røykvarsler i naboleilighet, SJEKK om det brenner. Prøv å få kontakt med eier. Meld i fra til brannvesenet og/eller vaktmester.

2. Redde

 • Redde alle som er truet av røyk eller brann.
 • Være spesielt oppmerksomme på personell som er bevegelseshemmet eller ikke hører alarmen.

3. Slukke

 • Forsøke å slukke. Alle renoverte leiligheter skal ha montert husbrannslange under vasken på kjøkkenet. Det skal finnes brannslukningsapparater lett tilgjengelig i alle leiligheter.
 • Lukke dører og vinduer. Spesielt viktig å lukke døren inn til brannrommet etter redning, eller når videre redning er umulig.

4. Evakuere

 • Evakuere fra brannområdet til fellesareal i god avstand fra stedet det brenner.. Evakueringsvei velges ut fra aktuell situasjon.
 • Sørg for at rednigspersonell gis god adkosmt. Trekk godt unna. Ikke bli stående foran oppganger ettersom brannvesenet da kan bli forhindret