Renoveringsarbeid

Pipe og takrenovering 2014 – pågående

Dette er gjenomført av renovering så langt. På sikt skal alle tak og piper i sameiet renoveres. Taksteinen er godkjent av riksantikvaren.

Nye tak:
 • 2021: Stockfleths gate 52 og 54, Uelands Gate 67, Kierschows gate 7
 • 2020: Uelands Gate 63, Uelands Gate 65
 • 2019: Pontoppidans Gate 12, Stockfleths gate 56
 • 2018: Thurmanns Gate 16, Pontoppidans Gate 15
 • 2016: Thurmanns Gate 14, Pontoppidans Gate 11
 • 2015: Pontoppidans gate 10
Innledende fase:
 • 2015: 106 pipeløp rehabilitert. Alle pipeløp som er i bruk er  rehabilitert. Arbeidet er godkjent av Brannetaten.
 • 2015: 42 piper over tak har blitt rehabilitert.
 • 2013: Utbedring og sikring av en pipe over tak og rehabilitering av 11 pipeløp etter påbud fra Brannetaten.
 • 2014: Oppmuring av fire piper over tak som utgjorde fare for gateplan samt rehabilitering av de fire tilknyttede pipeløpene.

Informasjonsbrev til seksjonseiere om rehabilitering i 2021: Rehabilitering av tak og piper i 2021

Oppussing av oppganger 2018 – pågående

Sameiet pusser opp fem oppganger i året. Hittill har disse oppgangene blitt pusset opp:

 • 2021 – K7D, P13A, P12C, P15A, S54B
 • 2020 – T14A, T14B, T18A, T18B, P11B
 • 2019 – S52B, S52C, U65A, T16A, T16B
 • 2018 – T16C, S52A, K7B, P14C, T14C

Rensing av ventilasjonsanlegget

Vinteren 2016 ble ventilasjonsanlegget renset. Det er 11 oppganger med utfordringer med trekkproblemer som i tillegg til rensing også har fått regulert ventilasjonen.

 • Thurmanns Gate 16 A+B+C
 • Stockfleths Gate 52 A+B
 • Stockfleths Gate 56 A
 • Uelands Gate 63 A+B+C
 • Kierschows Gate 7 A+B

Fasaderenovering av bygningsmassen 2006 – 2002

Fasaderenoveringen ble godkjent av byantikvaren fordi eiendommene står oppført på den ”gule liste”. I tillegg til fasadeoppussingen er også en del andre nødvendige utvendige arbeider utført på bygningene, herunder omlegging av mandsartak, nedløp, nye callinganlegg, utebelysning etc. Tak (utenom mandsartakene), piper og vinduer er ikke utskiftet tilknyttet fasaderenoveringen.

Fasaderenoveringen ble gjennomført på følgende tidspunkt:
 • I 2006 Stockfleths Gate 52, 54, 56 og Pontoppidans Gate 10 og 11.
 • I 2005 Thurmanns Gate 14 og 16, Pontoppidans Gate 12 og 13.
 • I 2004 Pontoppidans Gate 14.
 • I 2003 Pontoppidans Gate 15.
 • I 2002 Kierschowsgate 7, Uelandsgate 63, Uelandsgate 65, Uelandsgate 67 og Thurmanns Gate 18.

Innvendig renovering 2005 – 2008

I 2005 ble det igangsatt et stort prosjekt i regi av tidligere eier av samtlige enheter i Det Rivertzske Sameiet, Kristiania Byggeselskap.  Det ble gjennomført rehabilitering av flere bad, etablering av ventilasjon over tak og sammenslåing av 1-roms leiligheter etc. Dette arbeidet ble til dels meget omfattende.

Innvendig renovering ble utført på følgende tidspunkter for de enkelte bygningene:
 • Våren 2005: P14, P15, S52.
 • Høst 2005: P11, P12 oppgangene A og B, P13 oppg. A
 • Vår 2006: S54, S56
 • Høst 2006: P13 oppg B og C, U65, T14
 • Vår 2007: T16, T18, U63
 • Høst 2007: U67, P10
 • Vår 2008: K7, P12 oppg. C