Praktisk informasjon

DRIFTSLEDER

Sameiets driftsleder er ansvarlig for daglige driften av Det Rivertzske Sameiet. Han planlegger, setter i gang og koordinerer prosjekter i sameiet, som for eksempel oppussing av oppganger, takrehabilitering og uteområdene. Han følger også opp eksterne leverandører som leverer tjenester til oss. Alle tjenester som skal kjøpes inn må gå godkjennes av driftsleder, eller eventuelt styreleder.

Driftslederen kan svare på det som har med fellesarealene å gjøre, oppussingsprosjekter eller det som er søknadspliktig i egen seksjon. Han kan kontaktes på post@rivern.no.

Har du et problem innenfor din egen seksjon som ikke har noe med fellesområdene å gjøre, så må du ta ansvar for dette selv.

BREDBÅND

Sameiet har bredbånd fra Telenor, og abonnementet betales over fellesutgiftene. Den enkelte sameier kan oppgradere abonnementet individuelt hos Telenor. Når du flytter skal router og TV-dekoder bli i leiligheten til neste eier eller beboer.

NØKLER

Hvis du trenger ny nøkkel til ytterdøren må du ta kontakt med driftsleder. Du har ikke lov å kopiere disse selv.

RINGEKLOKKE

Navn på ringeklokken kan driftsleder hjelpe til med, send han en mail med navnet som skal stå på ringeklokken, og forklaring på hvor den skal plasseres.

SYKKELVASKsykkel-23331-kopi

Hvis du trenger å vaske sykkel, barnevogn el. så kan du gjøre det ved vaktmestergarasjene øverst på området, ved parken. Området er skiltet. Du må selv stille med børster og vaskemiddel.

PARKERINGSTILLATELSE

Har du særskilt behov for å parkere på området i et begrenset tidsrom, for eksempel i forbindelse med flytting, kan du ta kontakt med driftsleder for en midlertidig parkeringstillatelse. Husk å vær ute i god tid.

SØPPELi pose oslo

I River’n kildesorterer vi avfallet! Grønne poser til matavfall og blå poser til plast finner du på nærmeste matvarebutikk. Ved avfallsstasjonene finner du to typer kasser, en til papp og papir, og en til restavfall, matavfall og plast. Det finnes returpunkt for glass og metall utenfor Coop EXTRA Sagene.

Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall rundt avfallsstasjonene, eller på andre steder i området. Sameiet har dugnad en gang i året og da vil det bli anledning til å kvitte seg med avfall i store containere.

For mer informasjon om hvordan du skal kvitte deg med avfallet ditt, se Oslo kommune sine sider.  Du kan også laste ned appen «Kildesortering i Oslo» til din mobiltelefon.

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 76464003. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Egenandelen er på 10 000 kr.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

BODER

Alle bodene skal være nummert, fra nr 1, 2, 3, 4 etc. I henhold til opprinnelig bodplan skal de enkelte leiligheter ha følgende boder:

 • Leilighet i 1. etasje til venstre skal ha bod nr.1
 • Leilighet i 1. etasje til høyre skal ha bod nr.2
 • Leilighet i 2. etasje til venstre skal ha bod nr.3
 • Leilighet i 2. etasje til høyre skal ha bod nr.4
 • Leilighet i 3. etasje til venstre skal ha bod nr.5
 • Leilighet i 3. etasje til høyre skal ha bod nr.6

Og der det er 4. etasje

 • Leilighet i 4. etasje til venstre skal ha bod nr.7
 • Leilighet i 4. etasje til høyre skal ha bod nr.8

I oppganger der det er tre leiligheter i hver etasje begynner leilighet 1. etasje venstre med bod nr. 1, den i midten får bod nr. 2, leiligheten til høyre får bod nr. 3 osv.

VINDUER

Det Rivertzske Sameiet står på Byantikvarens gule liste, og er underlagt bestemte krav til hvilke vinduer som skal benyttes. Styret har derfor utarbeidet bindende retningslinjer for vindusutskifting i sameiet. Nye vinduer og utskifting av vinduer i den enkelte seksjon bekostes av seksjonseieren selv. Sameiet har bekostet vinduer i oppganger og kjellere. Se Søknader for mer info.

DYREHOLD

Då må ha skriftlig tillatelse fra styret for å ha husdyr i River’n. Se Søknader for mer info.

VENTILASJON

Alle leilighetene er tilknyttet et sentralt ventilasjonssystem med avtrekk på kjøkken og bad. Man må derfor ikke installere kjøkkenvifte med egen motor over komfyren. Avtrekket på badet må ikke tettes igjen. Leiligheten skal ha tilførsel av luft gjennom vegg- og vindusventiler. Disse må heller ikke tettes igjen, da det skaper ubalanse i systemet og vil påvirke andre leiligheter i din oppgang. Se husordensreglene for mer informasjon.

INNSTALLERING AV PEISOVN

Sameiet har i senere tid foretatt renovering av pipeløp. Det er i den forbindelse vedtatt at alle leiligheter skal ha tilgang til ett – 1 – renovert pipeløp. (Noen av leilighetene har tidligere hatt tilgang til to.)

Man må søke styret om godkjenning før ildsted monteres. Godkjenning gis under følgende forutsetninger:

 • at det er det renoverte pipeløpet som benyttes,
 • at montering av ildsted utføres av fagperson,
 • at nødvendige offentlige godkjenninger innhentes, og
 • at egenerklæring vedrørende ventilasjon og fyring signeres og leveres til vaktmester.

Den nye stålforingen i pipeløpet har dimensjon Ø200. T-stykket som skal monteres i stålforingen monteres av en autorisert skorsteinsmontør.

Det er firmaet Skorsteinspesialisten AS (skorsteinspesialistenas.no), som har utført pipeløprenoveringen. De har autoriserte skorsteinsmontører og kan gi tilbud på monteirng av T-stykker samt montering og levering av ovner.

Enhver bruk av ildsted skjer på eget ansvar og forutsetter at alle vedtatte retningslinjer blir fulgt, jf. sameiets husordensregler.

Se også tips om fyring her.