Om Det Rivertszke Sameiet

Selskapsnavn:Det Rivertzske Sameiet
Selskapstype:Sameie
Forretningsfører:OBOS Eiendomsforvaltning AS
Bydel:3 Sagene
Gårdsnummer:221
Bruksnr:101
Antall leiligheter:318
Byggeår:1912

STYRET

Sameiets styre består av styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Styret avholder jevnlige møter, ca en gang i måneden, og styrets leder samarbeider tett med driftsleder.

Henvendelser fra sameiere og beboere skal rettes til forretningsfører eller driftsleder 
I særskilte hastesaker kan styret kontaktes.

Dagens styre ble valgt ved digitalt sameiemøte i mai 2020

Styreleder Oda Regine NæristorpTlf: 950315592020-2022
Styremedlem Per Christan RogdarTlf: 997099302020-2022
Styremedlem Kristin Øye GjersdalTlf: 901982722020-2022
Styremedlem Marie Thoresen2019-2021
Varamedlem Angeline Vassbakke2020-2021