Om Det Rivertszke Sameiet

Selskapsnavn:Det Rivertzske Sameiet
Selskapstype:Sameie
Forretningsfører:OBOS Eiendomsforvaltning AS
Bydel:3 Sagene
Gårdsnummer:221
Bruksnr:101
Antall leiligheter:318
Byggeår:1912

STYRET

Sameiets styre består av styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Styret avholder jevnlige møter, ca en gang i måneden, og styrets leder samarbeider tett med driftsleder.

Henvendelser fra sameiere og beboere skal rettes til forretningsfører eller driftsleder 
I særskilte hastesaker kan styret kontaktes.

Dagens styre ble valgt på årsmøte 2022

Styreleder Oda Regine NæristorpTlf: 950315592022 – 2024
Styremedlem Per Christan RogdarTlf: 997099302022 – 2024
Styremedlem Kristin Øye GjersdalTlf: 901982722021 – 2023
Styremedlem Christian Anker2022 – 2023
Varamedlem Cecilie Bjørnsdatter Hamm2022 – 2023