Varsel om årsmøte og økning av fellesutgifter

Årsmøte i to deler

I år inviterer vi til et todelt årsmøte. Det vil bli avholdt et fysisk møte 2. juni på Sagene Samfunnshus med enkel servering, vafler og kaffe. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. På dette møtet vil man kunne stille spørsmål til styret, og de som har meldt inn saker vil kunne legge frem sakene side. Det vil ikke bli mulig å votere over saker. 

I etterkant av møtet vil det åpnes et digitalt møte hvor man kan votere over sakene som er oppe på årsmøtet. Du kan selvfølgelig delta på det digitale møtet selv om du ikke deltar på det fysiske møtet, møtet går over flere dager slik som tidligere. 

Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Vi trenger nye medlemmer i styret

Det skal på årsmøtet velges en styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å sitte i styret, men det er viktig at du ønsker å bruke både litt tid og ditt engasjement på å gjøre River’n til et flott sted å bo.

Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, må du ta kontakt med styret på styret@rivern.no innen fredag 6. mai. Etter det vil det ikke være mulig å foreslå kandidater, på grunn av begrensninger ved den digitale løsningen. Hvilke kandidater som stiller til valg vil det komme informasjon om sammen med innkalling. 

Fellesutgifter

Fellesutgiftene vil stige med 5% fra juli 2022. Dette er innenfor rammen av hva som regnes som en normal årlig økning, og gjøres for å sikre en sunn drift og dekke økte kostnader, herunder renovasjonsavgift, forsikring og nedbetaling av lån. 

Saker til årsmøtet

Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er også fredag 6. mai. Sender du inn en sak til årsmøtet må det komme klart frem hva saken er, og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over. En årsmøtesak er en sak hele sameiet skal ta stilling til i fellesskap. Send en egen mail med forslag til styret@rivern.no

Kontakt

Hvis du har spørsmål til styret, så er det bare å ta kontakt på mail, styret@rivern.no. Gjelder din henvendelse drift og vedlikehold kan du kontakte driftsleder på post@rivern.no. Vil du endre den kontaktinformasjonen vi har til deg kan du selv gjøre det på vibbo.no

Dugnad 2022

Mandag 25.april – kl. 17.00.

Få med deg naboen og ta i et tak på årets dugnad! 

Målet med dugnaden er at alle våre fellesarealer skal være ryddet, rene og klare for sommeren! Vi fokuserer i år på egen kjeller og loft. 

Oppmøte og registrering kl.17.00 på området mellom Stockfleths gate 52 og 54. 

Her finnes også utstyr til utlån. Vi fyrer opp grillen og serverer pølser og brus frem til ca. 18.00 om det blir fint vær. 

Det kommer containere for kast av avfall. Merk at vi ikke tar imot hvitevarer, farlig avfall og dekk. 

De fleste ytterdørene våre kunne trengt et malingstrøk, og vi trenger at noen melder seg frivillig til det. Ta kontakt på post@rivern.no også etter dugnaden så koordinerer vi innkjøp av nødvendig utstyr. 

Ta kontakt med driftsleder om du har noen spørsmål! 

Lykke til! 

Vennlig hilsen styret og driftsleder 

Varsel om digitalt årsmøte

På grunn av koronaepidemien er det besluttet at årsmøtet i 2021 må gjennomføres digitalt, og styret varsler med dette om årsmøte fra mandag 10. mai til tirsdag 18. mai. Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Valg av tillitsvalgte

Det skal på årsmøtet velges to styremedlemmer og et varamedlem. Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, må du ta kontakt med styret på styret@rivern.no innen mandag 29. mars. Etter det vil det ikke være mulig å foreslå kandidater, på grunn av begrensninger ved den digitale løsningen. Hvilke kandidater som stiller til valg vil det komme informasjon om sammen med innkalling. 

Innmelding av sakler

Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er mandag 29. mars. Sender du inn en sak til årsmøtet må det komme klart frem hva saken er, og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over. En årsmøtesak er en sak hele sameiet skal ta stilling til i fellesskap, og ved et digitalt årsmøte må all informasjon leveres skriftlig. Send en egen mail med forslag til styret@rivern.no

Fellesutgifter

Fellesutgiftene vil stige med 2% fra mai 2021. Dette er innenfor rammen av hva som regnes som en normal årlig økning, og gjøres for å sikre en sunn drift og dekke økte kostnader, herunder renovasjonsavgift, forsikring og nedbetaling av lån. I tillegg øker avgiften for bredbånd med 30 kroner per enhet til 339 kr i måneden.  

Oppussing av oppganger

På årsmøtet i 2017 ble det besluttet at oppgangene i sameiet skulle pusses opp, og arbeidet er godt i gang. Oppgangene har vært i veldig ulik forfatning, men målet er å på sikt pusse opp alle de 49 oppgangene i sameiet. Oppgangene har blir prioritert etter behov, og hyppigheten har vært på fem stykk i året.

Ferdig:

 • Pulje 3 – 2020 – T14A, T14B, T18A, T18B, P11B
 • Pulje 2 – 2019 – S52B, S52C, U65A, T16A, T16B
 • Pulje 1 – 2018 – T16C, S52A, K7B, P14C, T14C

Pågående:

 • Pulje 4 (2021) – K7D, P13A, P12C, P15A, S54B

Gjenstår:

 • Pulje 5 – U67B, P15B, P14A, U67C, U63C
 • Pulje 6 – U65B, U63A, T18C, P15C, P14B
 • Pulje 7 – P12B, P13B, S54C, S56A, P11C
 • Pulje 8 – P10A, S54A, K7A, U67A, U65C
 • Pulje 9 – U63B, S56C, P10B, S56B, K7C
 • Pulje 10 – P13C, P12A, P10C, P11A

Fargene som brukes er valgt av historiske, estetiske og praktiske årsaker. Grønnfargen som er valgt på veggene er en lysere utgave av fargen på de grønne byggene, og dørene er malt i samme farge som vinduskarmene på bygget. Trappene settes inn med et middel for å bevare steinen, og gelenderet lakkes forsiktig med en klar lakk. Det blir også montert ny belysning med bevegelsessensor.

Adventskonsert i bakgården

Tirsdag 1. desember kl. 19.00 kommer koret Vokal Vivo til River’n for å spre juleglede.

Konserten blir holdt i området mellom Pontoppidans gate 13 A og Thurmanns gate 16 C.

Vi inviterer store og små til å følge med fra vinduet eller komme ut og nyte litt julemusikk – selvsagt med god avstand.

For informasjon om koret, se: www.vokalvivo.com

Fyringssesongen er igang!

Enkelte av de som har installert peis i sin leilighet opplever noen ganger at de har problemer med å få fyr, eller at det kan komme røyk eller sur pipelukt inn i leiligheten.

Med en bygningsmasse fra tidlig 1900-tall, og et sentralt ventilasjonssystem, så kan det oppstå undertrykk i leilighetene. Ventilasjonssystemet er blant annet på plass for å forhindre fuktskader i bygningsmassen, og om det skal fungere i harmoni med en peisovn, så må leiligheten ha tilførsel av frisk luft.

For å si det enkelt kan vi si at om røyk eller sur pipelukt kommer inn i leiligheten, så er det fordi det suges mer luft ut av leiligheten enn det tilføres. Det er imidlertid flere ting man selv kan gjøre.

 • Det skal være luftekanaler i veggen, og ventiler over vinduene, disse er med på å tilføre luft inn i leiligheten. Styret er dessverre kjent med at lufteventiler gjennom tidene er blitt tettet igjen av beboere.
 • Noen kan også stenge ventilasjonen (utsuget) på kjøkkenet, hvis man har et stengehjul over kjøkkenviften. Dette bidrar til at der suges mindre luft ut av leiligheten, også fra peisen. Det er ikke tillatt å ha egen motor på kjøkkenvifta, dette vil skape enda større problemer. Unntaket er vifte med kullfilter, som ikke er koblet på det sentrale ventilasjonssystemet. Dette vil suge mindre luft ut av leiligheten, og kan være løsningen for noen.
 • Husk at du må stenge igjen spjeld og luftekanaler på peisen når den ikke er i bruk. Nyere peiser er tettere enn eldre.
 • Hvis du skal ha fyr i peisen, og pipeløpet er kaldt, må du åpne vinduer, og få til en rask gjennomlufting først. Dette gjør at du lettere får fyr, og luftstrømmen vil gå riktig vei.
 • Bruk rent brensel, og ikke papir og papp.
 • La veden brenne ut før dere går til sengs, for deres sikkerhets skyld, og husk å kontroller dine brannvarslere.
 • Hvis du mistenker at utsuget på bad og kjøkken er for kraftig eller for svakt i din oppgang, ta kontakt med driftsleder, han kan regulere dette.

Tidligere har vi fått renset ventilasjonsanlegget, satt inn røykrør i pipa, åpnet ventiler i yttervegg og fått innregulert ventilasjonen i enkelte oppganger. Dette har også hjulpet noen steder.

Ting som skjer i River’n

Den siste tiden har mye blitt gjort i River’n, og for de som ikke daglig ser alt, så har vi laget en liten oppsummering.

 • De gamle søppelskurene fungerer nå som barnevognsoppbevaring. For at det skulle gå måtte skurene grundig rengjøres, males og tettes for å unngå at dyr skulle komme inn.
 • Fasaden i Kierschows gate 7 v/Aker begravelsesbyrå har lenge vært utsatt for tagging og andre skader, den har endelig blitt pusset og malt.
 • Av alle grunnmurene og inngangspartiene i sameiet var Pontoppidans gate 10 i dårligst stand. Den har blitt vasket, pusset og malt.
 • Det har blitt fylt på jord og sådd gress på området ved vaktmestergarasjen, og ved enden av Pontoppidans gate 15A.
 • Alle hoved- og kjellerdører har fått montert krok. I tillegg til å være praktisk, er dette gjort for å forhindre skader på karm og dør ved at det plasseres gjenstander i døra for å holde den oppe.
 • Det er satt ut blomstergryter for å forhindre kjøring på gresset.
 • Det har kommet nytt og oppgradert låssystem i 17 av 49 oppganger.
 • På lekeplassen er det bygget gulv i lekeapparatet som tidligere ble brukt som kattedo.
 • Rehabiliteringen av tak og piper i Uelands gate 63 og 65 har startet.
 • I tillegg er benkene i voksenparken malt, og parkbenkene på området beiset, av seksjonseier og beboer Geir Gullaksen!