Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte mandag 22. mai på Sagene Samfunnshus! 

Registrering i døren fra klokken 17.00, møtet starter 17.15. Det blir enkel servering med kaffe og vafler. 

Innkallingen finner du her

NB: Årsmøtet avholdes kun fysisk, ikke digitalt. 

Varsel om årsmøte

I år inviterer vi til årsmøte mandag 22. mai på Sagene Samfunnshus. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Fellesutgifter

Vi justerer vanligvis fellesutgifter om sommeren, og de vil i år øke med 5% fra juli 2023. Vi varsler også om en ytterligere økning på 5% fra januar 2024. Økning av fellesutgifter gjøres for å sikre en sunn og forsvarlig drift av sameiet. Sameiet har økte kostnader som følge av prisveksten ellers i samfunnet, herunder også økte renovasjonskostnader, samt nedbetaling av lån. Styret vil vurdere hvorvidt det vil være nødvendig med en ny økning sommeren 2024, eller om det vil være mulig å vente til januar 2025. 

Prisen på bredbånd har etter en lengre periode med prisfrys økt fra 340 kr til 365 kr per måned, dette fordeles per seksjon. Avtalen med Telenor varer frem til utgangen av 2024. 

Nye medlemmer til styret

Det skal på årsmøtet velges to styremedlemmer og ett varamedlem. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å sitte i styret, men det er viktig at du ønsker å bruke både litt tid og ditt engasjement på å gjøre River’n til et flott sted å bo.

Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, så ønsker vi at du tar kontakt med styret på styret@rivern.no innen onsdag 5. april. Hvilke kandidater som stiller til valg vil det komme informasjon om sammen med innkalling. 

Saker til årsmøtet

Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er også onsdag 5. april. Sender du inn en sak til årsmøtet må det komme klart frem hva saken er, og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over. En årsmøtesak er en sak hele sameiet skal ta stilling til i fellesskap. Send en mail med forslag til styret@rivern.no

Takrehabilitering i 2023

Vi er nå i gang med det første av de tre gjenstående takene som skal rehabiliteres. Når montering av stillas i Pontoppidans gate 14 er ferdig i løpet av uke 13 går murerne i gang med å banke ned gamle piper og mure opp nye. Deretter legger snekkerne nye lekter, papp og takstein før blikkenslageren legger siste hånd på verket med beslag, takhatter og gradrenner.

Når Pontoppidans gate 14 er ferdig går turen videre til Pontoppidans gate 13, før Thurmanns gate 18 avslutter hele takprosjektet som har pågått siden 2015. Det påregnes 3-4 måneder pr.bygning, inkludert montering og demontering av stillas. Etter planen skal siste bygg stå ferdig i uke 46.

Containere og materialer vil dessverre okkupere en del av de fine uteområdene våre rundt bygningene, men ved å starte i Pontoppidans gate 14 vil vi i hvert fall få mest mulig ut av sommersesongen oppe i parken.

Ta gjerne kontakt med driftsleder på post@rivern.no ved spørsmål eller innspill underveis i prosjektet.

Protokoll fra årsmøtet

Årsmøtet er over, og protokollen finner du her. Tusen takk til alle som deltok, både digitalt og fysisk.

Disse sitter nå i styret:

Leder Oda Regine Næristorp 2022-2024

Styremedlem Per Christian Rogdar 2022-2024

Styremedlem Christian Anker 2021-2023

Styremedlem Kristin Øye Gjersdal 2021-2023

Varamedlem Cecilie Bjørnsdatter Hamm 2022-2023

Innkalling til årsmøte 2022

Her finner du innkalling til årsmøte. Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom innkallingen og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digitalt møte

Avstemningen åpner 2. juni kl. 21:00 og lukker 5. juni kl. 21:00. Du finner avstemningen på: https://vibbo.no/7204 Du vil også motta en link på SMS når møtet åpner, om sameiet har ditt telefonnummer. 

Fysisk møte

Styret inviterer til et fysisk møte 2. juni på Sagene Samfunnshus med enkel servering, vafler og kaffe. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. På dette møtet vil man kunne stille spørsmål til styret. Det vil ikke bli mulig å votere over saker der, det må gjøres digitalt fra klokken 21.00. 

Varsel om årsmøte og økning av fellesutgifter

Årsmøte i to deler

I år inviterer vi til et todelt årsmøte. Det vil bli avholdt et fysisk møte 2. juni på Sagene Samfunnshus med enkel servering, vafler og kaffe. Dørene åpner klokken 17:00, og møtet starter klokken 17:15. På dette møtet vil man kunne stille spørsmål til styret, og de som har meldt inn saker vil kunne legge frem sakene side. Det vil ikke bli mulig å votere over saker. 

I etterkant av møtet vil det åpnes et digitalt møte hvor man kan votere over sakene som er oppe på årsmøtet. Du kan selvfølgelig delta på det digitale møtet selv om du ikke deltar på det fysiske møtet, møtet går over flere dager slik som tidligere. 

Formell innkalling blir sendt ut i forkant av møtet. Innkallingen sendes kun på mail, senest 8 dager før møtet.

Vi trenger nye medlemmer i styret

Det skal på årsmøtet velges en styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å sitte i styret, men det er viktig at du ønsker å bruke både litt tid og ditt engasjement på å gjøre River’n til et flott sted å bo.

Hvis du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til en kandidat, må du ta kontakt med styret på styret@rivern.no innen fredag 6. mai. Etter det vil det ikke være mulig å foreslå kandidater, på grunn av begrensninger ved den digitale løsningen. Hvilke kandidater som stiller til valg vil det komme informasjon om sammen med innkalling. 

Fellesutgifter

Fellesutgiftene vil stige med 5% fra juli 2022. Dette er innenfor rammen av hva som regnes som en normal årlig økning, og gjøres for å sikre en sunn drift og dekke økte kostnader, herunder renovasjonsavgift, forsikring og nedbetaling av lån. 

Saker til årsmøtet

Frist for innmelding av eventuelle saker til årsmøtet er også fredag 6. mai. Sender du inn en sak til årsmøtet må det komme klart frem hva saken er, og hva du ønsker at årsmøtet skal votere over. En årsmøtesak er en sak hele sameiet skal ta stilling til i fellesskap. Send en egen mail med forslag til styret@rivern.no

Kontakt

Hvis du har spørsmål til styret, så er det bare å ta kontakt på mail, styret@rivern.no. Gjelder din henvendelse drift og vedlikehold kan du kontakte driftsleder på post@rivern.no. Vil du endre den kontaktinformasjonen vi har til deg kan du selv gjøre det på vibbo.no

Dugnad 2022

Mandag 25.april – kl. 17.00.

Få med deg naboen og ta i et tak på årets dugnad! 

Målet med dugnaden er at alle våre fellesarealer skal være ryddet, rene og klare for sommeren! Vi fokuserer i år på egen kjeller og loft. 

Oppmøte og registrering kl.17.00 på området mellom Stockfleths gate 52 og 54. 

Her finnes også utstyr til utlån. Vi fyrer opp grillen og serverer pølser og brus frem til ca. 18.00 om det blir fint vær. 

Det kommer containere for kast av avfall. Merk at vi ikke tar imot hvitevarer, farlig avfall og dekk. 

De fleste ytterdørene våre kunne trengt et malingstrøk, og vi trenger at noen melder seg frivillig til det. Ta kontakt på post@rivern.no også etter dugnaden så koordinerer vi innkjøp av nødvendig utstyr. 

Ta kontakt med driftsleder om du har noen spørsmål! 

Lykke til! 

Vennlig hilsen styret og driftsleder