Søknader

Før søknad kan sendes, er det viktig at man setter seg inn i de vedtekter og husordensregler som gjelder for sameiet. De finner du her:

https://rivern.no/vedtekter-for-det-rivertzske-sameiet/

https://rivern.no/husordensregler/

Når dette er gjort må du fylle ut et skjema hvor du erklærer å ha lest og forstått vedtekter og husordensregler, samt andre viktige punkter ved din søknad.

Skjemaet signerer du og sender til driftsleder på post@rivern.no. Søknaden blir behandlet fortløpende, og svar vil bli gitt pr. e-post.

Søknad om utleie DRS

Søknad om dyrehold DRS

Retningslinjer og fremgangsmåte ved utskifting av vinduer DRS

Oppussing (Kommer)

Installasjon av peis (Kommer)

Arbeid som kan påvirke ventilasjon (Kommer)