Røyking i River’n

smoke_cigarette_clip_art_10520Styret har besluttet å fjerne de veggmonterte askebegrene som er ved flere av inngangspartiene i River’n. Bakgrunnen for dette er klager fra flere beboere og seksjonseiere på at sigarettrøyk siver inn gjennom vinduer når det røykes ved inngangspartiene. Styret oppfordrer de som røyker til å vise hensyn, trekke vekk fra byggene, og på forsvarlig vis kvitte seg med sine sigarettsneiper.

240_F_140908776_pau8vkM138a8cNsChQ9rzL3BO3pDyOTd

Vi inviterer til en uformell sommerfest i voksenparken øverst i River’n fredag 24. august, fra klokken 18.00. Vi har skaffet telt, så det blir fest uansett vær!

Vi stiller med enkel grillmat slik at vi får testet de nye grillene våre, også tar man med det man selv ønsker å drikke.

Ta med samboeren, naboen, et hagespill hvis du har, og ikke minst godt humør!

Med vennlig hilsen Styret

Sommerferie

Fra 16. juli til 6. august er driftsleder på sommerferie, og henvendelser vil kun sporadisk bli besvart. Hvis det er noe som virkelig haster kan du
kontakte styreleder Oda Regine Næristorp på telefon 95031559. remsm

Nyttige telefonnumre til leverandører vi ofte bruker i sameiet:

  • Låsesmed: Access Låsspesialisten AS Tlf: 22 22 88 88 www.hjelpjegvilinn.no
  • Rørlegger: Jonas Rør AS Tlf: 22 74 29 29
  • Elektriker: Watt AS Tlf: 23 03 58 90 www.watt.no

God sommer til alle!

Sommer i River’n

Her kommer en liten oppdatering fra styret, med noen av de sakene vi ønsker å informere nærmere om. sol

Hvis du er seksjonseier og ikke har fått dette brevet på e-post mangler vi din adresse. Den trenger vi, og må sendes til post@rivern.nosammen med navn og adresse.

Ny driftsleder. Endelig har vår nye driftsleder, Espen Bergan, kommet på plass i River’n! Han erstatter den tidligere vaktmestertjenesten. Kontoret hans ligger på enden av bygget i Stockfleths gate 54, og han kan kontaktes på post@rivern.no.

Utleie. Ønsker man å leie ut sin leilighet man søke styret, uansett om det kun er for en kort periode. Det vil være brudd på sameiets vedtekter å ikke gjøre det. Du må også søke om du skifter leieboere. Ulovlig utleie vil være en prioritet for styret fremover, og vi anbefaler deg å snarest søke, om du ikke har gjort det enda. Søknadsskjema finner du på våre nettsider.

Søppel. Sameiet har over lengre tid hatt store problemer med at folk som flytter ut og inn i River’n setter fra seg alt mulig skrot i kjellere, på loft eller ved søppelskurene. Dette blir en stor kostnad for sameiet å bli kvitt, og er med på å skape farlige situasjoner. Det er den enkelte seksjonseier sitt ansvar å kvitte seg med eget avfall som ikke går som vanlig husholdningsavfall. De som leier ut har også et ansvar for å påse at deres leieboere følger de vedtekter og husordensregler som finnes i River’n.

Nøkler. Trenger du ny nøkkel til oppgangen må du kontakte driftsleder. Det er ikke tiltatt å selv kopiere opp disse, de har ofte en dårligere kvalitet, knekker i låsen og skaper store problemer.

Tak og piper. På sensommeren starter endelig oppussingen av tak og piper igjen. Det er Thurmanns Gate 16 og Pontoppidans gate 15 som skal tas i år. På grunn av tidligere skader på gjenstander, anbefaler vi at loftsbodene ved disse adressene tømmes. Ønsker man å oppbevare noe på disse loftene skjer det på eget ansvar, og det må merkes. Fristen for å tømme loftsboden er 1. august. De berørte i gårdene, vil få nærmere informasjon om oppstart og plan for ferdigstilling.

Utearealene. Alle som bor i River’n har et felles ansvar for å holde utearealene fine og ryddige. Etter klokken 23.00 skal det være nattero, også utendørs.

Sykkeltyverier. Det stjeles dessverre jevnlig sykler fra utestativene. Vi anbefaler alle å låse sykkelen sin godt utendørs, eventuelt ta den med ned i boden i kjelleren.

Sommerfest. 24. august inviterer vi til sommerfest i voksenparken, med forbehold om godt vær. Invitasjon vil komme når det nærmer seg.

Oppussing av oppganger. Det vil i år pusses opp fem oppganger, disse er valgt ut etter behov. Tre oppganger blir ferdig nå i sommer, og til høsten skal Kierschows Gate 7B og Pontoppidans Gate 14C pusses opp.

En riktig god sommer ønskes alle i River’n!

Hilsen fra Oda, Kristin, Per Christian, Erik, Merethe og Gisle

Ny Driftsleder

Endelig har vår nye driftsleder, Espen Bergan, kommet på plass i River’n! Han erstatter den tidligere vaktmestertjenesten. Kontoret hans ligger på enden av bygget i Stockfleths gate 54, og han kan kontaktes på post@rivern.no

Hva gjør driftslederen?

Kort fortalt er han ansvarlig for den daglige driften av Det Rivertzske Sameiet. Han gjør en del av den jobben OBOS har gjort for oss tidligere, som styret selv har gjort, og som vaktmester har gjort. Han følger opp eksterne leverandører som leverer tjenester til oss. Han planlegger, setter i gang og koordinerer prosjekter i sameiet, som for eksempel oppussing av oppganger, takrehabilitering og uteområdene. Alle tjenester som skal kjøpes inn må gå godkjennes av driftsleder, eller styreleder. Det vil si at du ikke selv kan ringe en elektriker eller rørlegger for å gjøre noe på et fellesområde uten godkjenning.

Han har også kontakt med seksjonseiere, og behandler innkommende søknader i saker om bygningsarbeider i egen seksjon, dyrehold, installasjon av peis, vindusutskiftning og utleie. Eierskifte godkjennes fortsatt hos OBOS, og de tar også henvendelser vedrørende fellesutgifter.

Hva kan driftsleder hjelpe deg med?

Driftslederen kan svare på det som har med fellesarealene å gjøre, oppussingsprosjekter eller det som er søknadspliktig i egen seksjon.

Har du et problem innenfor din egen seksjon som ikke har noe med fellesområdene å gjøre, så må du ta ansvar for dette selv.

Hva med vaktmestertjenesten?

Det Rivertzske Sameiets behov for tjenester skal nå løses gjennom driftsleder. Arbeidsmengden har vært veldig stor på styret gjennom mange år, og behovet vi i dag har som et sameie med en eldre bygningsmasse passet ikke med den driftsformen vi tidligere hadde. Noen tjenester vil vi leie inn, og noen skal vi fortsatt løse selv. Dette er en ny driftsform for oss, så veien må bli litt til mens vi går, men vi tror dette vil bli en god løsning for River’n.

Dugnad

Mandag 07. mai kl. 17.00

Dugnad

Brett opp ermene og gjør River’n til et enda flottere og triveligere sted å bo!

Målet for dugnaden er at alle våre fellesarealer, loft, kjellere og oppganger skal være ryddet helt rene. Dersom været tillater det satser vi også på planting!

Vi ber deg og dine naboer om å bruke noen timer denne ettermiddagen til å rydde fellesarealene på eget loft og i egen kjeller og oppgang. Dette er et felles ansvar, og herreløse gjenstander skal også kastes. Inviter med deg naboen og rydd i vei!

Det blir kaffe, brus og noe å bite i, til alle i dugnadsgjengen fra klokken 18.00 utenfor vaktmesterlokalet (med forbehold om godt vær).

Søppelcontainere

  • Det vil bli plassert flere store søppelcontainere rundt i River’ Merk at det ikke er anledning til å kaste hvitevarer. Det blir imidlertid anledning til å kaste elektrisk avfall og spesialavfall (miljøavfall/farlig avfall) i egne containere.

Vennlig hilsen styret ved Oda, Per Christian, Erik, Kristin, Merethe og Gisle.

Ordinært årsmøte 2018

Det Rivertzske Sameiet vil avholde ordinært årsmøte onsdag 14. mars 2018, klokken 17.15 (dørene åpner 17.00).

Sted: Sagene Samfunnshus, ‘’Kaysalen’’ Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo. Innkallelsen til årsmøtet vil bli utsendt i henhold til sameiets vedtekter.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 21. februar 2018. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til sameiets forretningsfører, Denan Zagorcic denan.zagorcic@obos.no

Canal Digital – nye dekodere

I forbindelse med installeringen av fibernett i River’n har Canal Digital dessverre levert feil dekodere/TV-bokser. I henhold til avtalen skulle hver leilighet få en T-We Box (ADB 5743), en nyere dekoder med flere funksjoner enn den vi har fått levert.

I januar 2018 får derfor alle seksjoner mulighet til å bytte sine dekodere uten ekstra kostnad.

Dette skjer torsdag 11. januar kl. 08.00–20.00.

Denne dagen vil Canal Digital være til stede ved vaktmesterlokalet i Stockfleths gate 54 for å dele ut T-We Box (ADB 5743) i bytte mot gammel dekoder, samt svare på spørsmål. T-We Box er enkel å montere selv. Canal Digital trenger derfor ikke tilgang til leilighetene på nytt.

Husk å levere medfølgende ledninger og fjernkontroll sammen med dekoderen.

Ikke anledning 11. januar?

Da kan du bytte dekoder hos vaktmester Kåre i kontortiden kl. 10.00–11.00 tirsdager og torsdager ut januar.

Har du kjøpt T-We Box selv?

Da må du selv kontakte Canal Digital, da styret ikke har anledning til å være mellomledd i disse sakene. Styret har gjort det klart overfor Canal Digital at vi mener at beboere som nylig har kjøpt T-We Box (ADB 5743) bør få disse refundert. Hvis du fremdeles har angrerett på kjøpet, kan det være tryggest å benytte seg av denne.

Gamle Get-dekodere

Disse leveres tilbake til Get. Som Get har informert om via brev, vil de sende hver seksjon ferdigfrankert forpakning til dette.

Info angående dekoder fra Canal Digital

I forbindelse med installasjon av fibernett i River’n har det vært en uenighet mellom oss og Canal Digital angående hvilken TV-boks som skulle leveres. Dette er nå avklart og nye tv-bokser (ADB 5743 T-We boks) vil bli levert. Styret kommer tilbake med tidspunkt for dette så fort det er avklart med installatørselskapet.

Informasjon fra styret. Jula 2017

MRU-Artisan-Show

Kabel TV/Internett  

Kabelanlegget fra GET vil fra nyttår bli erstattet med et flunkende nytt, fiberoptisk anlegg fra Canal Digital. Som for TV-signalene vil nå også bredbånd/internettilgang bli felles for hele sameiet. Avtalen med Canal Digital sparer seksjonseierne for til sammen over 1 million kroner i året

Tak og piper

Generalforsamlingen 2017 vedtok å videreføre rehabiliteringsarbeidet på piper og tak. Det sittende styret har imidlertid, etter gjennomgang av avtalen med entreprenør og etterkalkulering av utført arbeid på de tre første takene, valgt å søke en annen måte å få utført arbeidet enn det som ble lagt til grunn for ved oppstarten. Dette er styrets oppfatning at arbeidet kan utføres til lavere pris og til mindre sjenanse for beboerne ved å kutte ned på tiden det tar å ferdigstille et tak. Det kan deretter bli aktuelt å fortsette rehabiliteringen med mer enn to tak pr år. Dette vil bli fremlagt på generalforsamlingen våren 2018.

Utearealene

Flere av tørkebåsene i dårligst stand er fjernet og er erstattet med plen. Dette arbeidet vil bli videreført.

Hensetning av ting på fellesområder

I det siste har vi fått flere klager om at beboere setter fra seg ting på fellesarealene i loft og kjeller, samt på uteområdene. Dette er alt fra gamle kjøleskap, sofaer og skap. Spesielt ille var dette i sommer, da flere flyttet ut og inn i utleieleiligheter. Styret minner om at dette ikke er tillatt, og oppfordrer eiere om å snakke med sine leietakere om dette. Det er ikke vaktmesternes oppgave å kjøre vekk beboeres søppel, og at de ser seg nødt til det er en stor utgift for sameiet.

Ny organisering av den daglige driften i sameiet.

Utførelsen av de daglige driftsoppgavene i sameiet organiseres i dag stort sett på samme måte som da eiendommen og leilighetene var eid av Kristiania byggeselskap for småleiligheter. Oppgavene og kravet til daglig drift og utføring av vaktmestertjenester har imidlertid forandret seg etter at eiendommen ble seksjonert. For å tilpasse oss disse nye kravene og effektivisere vaktmestertjenesten vil styret opprette en ny stilling som driftsleder. Det er styrets intensjon å legge flere av de oppgavene, som utføres av styremedlemmer og av forretningsfører (OBOS), over på driftslederen. Driftslederen vil også få ansvar for å besvare henvendelser fra eiere og beboere samt lede vaktmestertjenesten, selv utføre noen vaktmesteroppgaver samt følge opp avtaler og innkjøpte tjenester. Engasjering av ny driftsleder vil bli gjennomført så snart styret har funnet den rette personen.

Vask av fellesarealer ble overført til nytt firma i sommer. Ved siden av at tjenesten er blitt rimeligere, tyder tilbakemeldingene på at kvaliteten på arbeidet er blitt bedre.

HMS

Styret har videreført oppgaven med å etablere en helhetlig HMS-plan for sameiet. Målet er å ha innarbeidet en systematisk måte å kartlegge mulige forhold som setter helse, miljø og/eller sikkerhet i fare og fjerne slike forhold, helst før de oppstår. Bl.a. benyttes nå HMS -systemet til å kartlegge røropplegg i kjellerne for å komme i forkant av eventuelle lekkasjer. Selve HMS -systemet og resultatet av kartlegginger er fast post på styremøtene.

Styret benytter anledningen til å oppfordre alle beboere om å sjekke sine røykvarslere og passe på at deres leilighet har brannslukningsapparat/brannslange.

 Ventilasjonsanlegget

Samtlige ventilasjonskanaler er nå renset og anlegg som har forårsaket problemer er justert mht luftmengder. Gjennomgang av eksterne konsulenter har mange ganger vist at problemene oppstår fordi beboere har tettet tilluftkanalene eller det er installert egne vifter ol. I egen leilighet.

Styret minner om at det er søknadsplikt for alle endringer i egen leilighet som påvirker ventilasjonssystemet, herunder utskifting av vifte på kjøkken. Søknaden skal sendes forretningsfører. Det er også seksjonseiers ansvar å ha tilstrekkelig med åpne tilluftventiler i leiligheten, og at avtrekket i badet til enhver tid er åpent. Det er ikke tillat å tette/dekke til/stenge avtrekket på badet, da dette skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og forsterker undertrykket i naboenes leiligheter. Dette gjelder alle leiligheter.

Nøkler

Skal man ha ny nøkkel til oppgangen denne bestilles gjennom vaktmester. Vi har hatt flere ”falske” nøkler som har knekt i låsesylindrene, og dette påfører stor skade.

Har styret din mailadresse og ditt telefonnummer?

Styret må ha kontaktinfo til både eiere og beboere. Send en mail til reidun.grodas@obos.no med kontaktinfo hvis du ikke har gjort det tidligere.

Har du fått nye leieboere?

Husk at all utleie skal godkjennes av styret, og at vi trenger deres kontaktinformasjon.

 

Styret ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år !

Med vennlig hilsen Odd, Per Christian, Erik, Kristin, Oda og Merethe.