Informasjon fra styret. Jula 2017

MRU-Artisan-Show

Kabel TV/Internett  

Kabelanlegget fra GET vil fra nyttår bli erstattet med et flunkende nytt, fiberoptisk anlegg fra Canal Digital. Som for TV-signalene vil nå også bredbånd/internettilgang bli felles for hele sameiet. Avtalen med Canal Digital sparer seksjonseierne for til sammen over 1 million kroner i året

Tak og piper

Generalforsamlingen 2017 vedtok å videreføre rehabiliteringsarbeidet på piper og tak. Det sittende styret har imidlertid, etter gjennomgang av avtalen med entreprenør og etterkalkulering av utført arbeid på de tre første takene, valgt å søke en annen måte å få utført arbeidet enn det som ble lagt til grunn for ved oppstarten. Dette er styrets oppfatning at arbeidet kan utføres til lavere pris og til mindre sjenanse for beboerne ved å kutte ned på tiden det tar å ferdigstille et tak. Det kan deretter bli aktuelt å fortsette rehabiliteringen med mer enn to tak pr år. Dette vil bli fremlagt på generalforsamlingen våren 2018.

Utearealene

Flere av tørkebåsene i dårligst stand er fjernet og er erstattet med plen. Dette arbeidet vil bli videreført.

Hensetning av ting på fellesområder

I det siste har vi fått flere klager om at beboere setter fra seg ting på fellesarealene i loft og kjeller, samt på uteområdene. Dette er alt fra gamle kjøleskap, sofaer og skap. Spesielt ille var dette i sommer, da flere flyttet ut og inn i utleieleiligheter. Styret minner om at dette ikke er tillatt, og oppfordrer eiere om å snakke med sine leietakere om dette. Det er ikke vaktmesternes oppgave å kjøre vekk beboeres søppel, og at de ser seg nødt til det er en stor utgift for sameiet.

Ny organisering av den daglige driften i sameiet.

Utførelsen av de daglige driftsoppgavene i sameiet organiseres i dag stort sett på samme måte som da eiendommen og leilighetene var eid av Kristiania byggeselskap for småleiligheter. Oppgavene og kravet til daglig drift og utføring av vaktmestertjenester har imidlertid forandret seg etter at eiendommen ble seksjonert. For å tilpasse oss disse nye kravene og effektivisere vaktmestertjenesten vil styret opprette en ny stilling som driftsleder. Det er styrets intensjon å legge flere av de oppgavene, som utføres av styremedlemmer og av forretningsfører (OBOS), over på driftslederen. Driftslederen vil også få ansvar for å besvare henvendelser fra eiere og beboere samt lede vaktmestertjenesten, selv utføre noen vaktmesteroppgaver samt følge opp avtaler og innkjøpte tjenester. Engasjering av ny driftsleder vil bli gjennomført så snart styret har funnet den rette personen.

Vask av fellesarealer ble overført til nytt firma i sommer. Ved siden av at tjenesten er blitt rimeligere, tyder tilbakemeldingene på at kvaliteten på arbeidet er blitt bedre.

HMS

Styret har videreført oppgaven med å etablere en helhetlig HMS-plan for sameiet. Målet er å ha innarbeidet en systematisk måte å kartlegge mulige forhold som setter helse, miljø og/eller sikkerhet i fare og fjerne slike forhold, helst før de oppstår. Bl.a. benyttes nå HMS -systemet til å kartlegge røropplegg i kjellerne for å komme i forkant av eventuelle lekkasjer. Selve HMS -systemet og resultatet av kartlegginger er fast post på styremøtene.

Styret benytter anledningen til å oppfordre alle beboere om å sjekke sine røykvarslere og passe på at deres leilighet har brannslukningsapparat/brannslange.

 Ventilasjonsanlegget

Samtlige ventilasjonskanaler er nå renset og anlegg som har forårsaket problemer er justert mht luftmengder. Gjennomgang av eksterne konsulenter har mange ganger vist at problemene oppstår fordi beboere har tettet tilluftkanalene eller det er installert egne vifter ol. I egen leilighet.

Styret minner om at det er søknadsplikt for alle endringer i egen leilighet som påvirker ventilasjonssystemet, herunder utskifting av vifte på kjøkken. Søknaden skal sendes forretningsfører. Det er også seksjonseiers ansvar å ha tilstrekkelig med åpne tilluftventiler i leiligheten, og at avtrekket i badet til enhver tid er åpent. Det er ikke tillat å tette/dekke til/stenge avtrekket på badet, da dette skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og forsterker undertrykket i naboenes leiligheter. Dette gjelder alle leiligheter.

Nøkler

Skal man ha ny nøkkel til oppgangen denne bestilles gjennom vaktmester. Vi har hatt flere ”falske” nøkler som har knekt i låsesylindrene, og dette påfører stor skade.

Har styret din mailadresse og ditt telefonnummer?

Styret må ha kontaktinfo til både eiere og beboere. Send en mail til reidun.grodas@obos.no med kontaktinfo hvis du ikke har gjort det tidligere.

Har du fått nye leieboere?

Husk at all utleie skal godkjennes av styret, og at vi trenger deres kontaktinformasjon.

 

Styret ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år !

Med vennlig hilsen Odd, Per Christian, Erik, Kristin, Oda og Merethe.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s